.::Trang Thong Tin Dien Tu Huyen Hong Ngu::.
Cắt giảm, bổ sung các danh mục công trình xây dựng cơ bản (19/11/2014)

Sáng ngày 18/11/2014, UBND huyện Hồng Ngự họp điều chỉnh, cắt giảm, bổ sung các danh mục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn 11 xã trong huyện để phù hợp với quy hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới của địa phương đến năm 2015 đối với 3 xã điểm và năm 2020 đối với 8 xã diện.
Hồng Ngự chú trọng an toàn trong tiêm phòng Sởi Rubella đợt 2
Ô nhiễm từ nước thải, rác thải ở tuyến dân cư Mương Kênh Củ
Hoa màu mùa lũ, lợi thế nhưng hiệu quả không cao
Cần quản lý xe tải lưu thông trên đường nông thôn
Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Văn Chuẩn tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (18/06/2014)