.::Trang Thong Tin Dien Tu Huyen Hong Ngu::.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm việc tại huyện Hồng Ngự (01/10/2014)

Mô hình biểu dương và khen thưởng người có công cách mạng tiêu biểu hoàn hảo trong phát triển kinh tế gia đình và biểu dương những hộ thoát nghèo tiêu biểu, là 02 mô hình mới của huyện được lãnh đạo Sở Lao động TBXH đánh giá cao tại buổi kiểm tra về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác chi trả các chính sách cho đối tượng gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội.
Thường Lạc quyết tâm giữ vững danh hiệu xã văn hóa 5 năm liền
Mang thông điệp yêu thương đến trẻ em nghèo
Lũ thất thường, câu lưới cũng thất thu
Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong các trường học
Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Văn Chuẩn tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (18/06/2014)